Korisnici usluga Zagrebačkog holdinga koji račune dobivaju putem Jedinstvene uplatnice u studenom će zaprimiti dvije uplatnice, za mjesec listopad i mjesec studeni.
  • Računima  za 10. mjesec valuta dospjeća je 15.11.2015. godine
  • Računima  za 11. mjesec valuta dospjeća je 15.12.2015. godine
Na ovaj način smo se odlučili ispostaviti račune kako bi građani mogli usporediti razliku koja se odnosi na obračun naplate odvoza miješanog komunalnog otpada te kako bismo zajedničkim snagama mogli novi sustav unaprijediti, osluškujući potrebe i primjedbe građana.

Za eventualne nejasnoće i primjedbe o novom načinu obračuna, građanima je na raspolaganju telefon 072 500 400 radnim danom od 7 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.
Informacije se također mogu dobiti slanjem upita na adresu internetske pošte centarzakorisnike@zgh.hr ili cistoca@zgh.hr.

Predstavnici stanara koji dobivaju od VIO obavijesne račune za cijelu zgradu na istima mogu vidjeti da li je stanje vodomjera za zgradu očitano ili procijenjeno – obzirom da su se vodomjeri za stambene zgrade očitavali i u kolovozu, rujnu i za većinu zgrada u listopadu, za one stambene zgrade za koje je stanje procijenjeno računala se prosječna potrošnja prijašnjih očitanih razdoblja – dostavu obavijesnih računa predstavnici stanara mogu zatražiti u ViO.