Rođeni – 17.03.2016.

U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Sanja Žnidarec i Vanja Lovrić, a dječaka Petra Peček, Nikolina Mrnjec Šmuk, Josipa Nekić, Iva Cvalina i Željka Nikolić.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Tatjana Grubeša, Adisa Vakufac Žmirić i Maja Kober, a dječaka Nina Gubić, Nevena Sever i Sandra Tomljenović.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Silvija Krajter Ostojić, Jasmina Vrgoč, Anja Levojević i Martina Biškup Stepinac i Martina Ravenščak, a dječaka Linda Čuljak, Andrea Lukenda Grba, Kornelija Sabljić Galić, Eva Krpan, Ana Pal, Lucija Fisić, Silvija Vlah i Dijana Enezić.