Vlasnici pasa žele natrag livadu na Jarunu

Na stranici peticija24 pokrenuto je prikupljanje potpisa za vraćanje statusa livade za šetanje pasa na Jarunu u stanje u kakvom je bila prije. Kako su nas izvijestili čitatelji, navedena livada je već godinama omiljeno šetalište stanovnika Jaruna, okolnih kvartova, a često ju posjećuju i vlasnici pasa iz svih dijelova grada Zagreba. Zbog zakonskih zavrzlama navedena livada nema status pseceg parka, a glavni razlog pokretanja peticije je sto u posljednje vrijeme na tom području “patroliraju” komunalni redari u pratnji policije, te su ispisali nemali broj kazni vlasnicima pasa koji nisu niti znali da rade nešto krivo.

Tekst peticije pročitajte u nastavku, a potpisati je možete ovdje.

Kvartovi Jarun, Vrbani, Prečko, Rudeš, Srednjaci… nemaju adekvatan park za pse. Do unazad nekoliko godina na jarunskoj livadi u SRC-u Jarun (na prostoru desno od ulaza Hrgovići) bio je veliki ograđen prostor za pse s postavljenim kantama za izmet i spravama.

Prije nekoliko godina za vrijeme Proslava Dana OS RH je MORH izložio svoja vozila te je ograda maknuta, međutim nije ponovno postavljena/vraćena. Jedini park za pse u blizini je onaj na Vrbanima koji je neadekvatan kako za malene pse koji mogu izaći između dasaka koje su stavljene kao ograda (na mjestu gdje nedostaje živica i na ulaz u taj park), tako i za velike koji bez problema mogu preskočiti ogradu, a kada padne kiša sve je natopljeno vodom i pun je velikih rupa na kojima se psi mogu ozlijediti. Park nije niti primjene veličine obzirom na broj kvartova/pasa u blizini.

Peticija je za vraćanje ograde odnosno da se livadi kod ulaza u Jarun (između ulaza Hrgovići i ulice Hrvatskog sokola) dodijeli status javne površine na kojoj je dozvoljeno šetati kućne ljubimce bez povodca (u skladu s “Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama grada Zagreba”, Članak 15.).

Ova peticija je za vraćanje livade u prijašnje stanje, kada je navedena površina bila dozvoljena za dovođenje pasa i puštanje istih na igru bez povodca.

Navedeni prostor je travnata površina, te se postojeća površina ne koristi kao uređeni park, a dovoljno je velika za neometan boravak veceg broja pasa.

Navedena površina je prema prostornom plana planirana za izgradnju produžetka Jarunske ulice i do nedavno se koristila kao prostor za pseću livadu. Postoji ograda, a samo je jednim dijelom nema, jer je uklonjena.

Iz tog razloga pokrećemo ovu peticiju u kojoj se molimo vraćanje livade za pse, što ne iziskuje nikakvu investiciju, eventualni minimalni financijski trošak za postavljanje ograde na južnoj strani prema SRC Jarun (a i to nije nužno, jer ljubitelji pasa su spremni donirati).

Naši lajavci zaslužuju svoj park.

Lokacija prostora na kojem je bilo dozvoljeno istrčavaje i šetanje pasa bez povodca vidljiva je na označenom grafičkom prikazu.