Do sutra otvoren natječaj za izlaganje u galeriji Cekao

Galerija CEKAO poziva umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje u 2017. godini. Natječaj je otvoren za izložbe, projekte i kustoske koncepcije. Prednost pri selekciji imati će umjetnici mlađe generacije. Rok prijave je 1. srpanj 2016.

Prijava treba sadržavati:
– životopis umjetnika;
– kraći opis projekta (idejni i tehnički);
– vizualni materijal (skice, fotografije – maksimalno do 5 fotografija);
– kontakt (adresa, telefon, e-mail);
– informaciju da li je projekt ranije izlagan ili prijavljen na druge natječaje i u kojim galerijama;
– prijave sažeti unutar jednog dokumenta, poželjno tiskani portfolio ili pdf format.

Prijave se mogu predati:
– printani portfolio – osobno ili poštom na adresu: Galerija CEKAO, Pučko otvoreno ućilište Zagreb, 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 68
– portofolio u pdf formatu – mailom na adresu kultura@pou.hr

Prijave razmatra Savjet Galerije, o rezultatima natječaja biti će obaviješteni putem maila svi sudionici natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Informacije na
lionessivy@gmail.com