Zagrebački HSLS najavio tiskovnu konferenciju zbog odlagališta smeća kraj vodocrpilišta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zagrebački ogranak HSLS-a najavio je za ponedjeljak 1. kolovoza tiskovnu konferenciju zbog velikog broja divljih odlagališta smeća u okolici zagrebačkih vodocrpilišta, što bi moglo ugroziti kvalitetu vode.

“Oko zagrebačkih vodocrpilišta, konstantno je prisutan veliki broj divljih odlagališta, nelegalne i napuštene šljunčare su zatrpane otpadom, lokacija opasnog otpada Savica šanci nije sanirana, kvaliteta sustava odvodnje je sve slabija i slabija, ne postoje konkretne mjere za prijelaz sa konvencionalne poljoprivrede na ekološku poljoprivredu, a sve navedeno upozorava na MOGUĆU OZBILJNU UGROZU KVALITETE PITKE VODE SA ZAGREBAČKIH VODOCRPILIŠTA“, stoji u pozivu za medije.

Na tiskovnoj konferenciji, koja će se održati u središnjici stranke (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17/1), o ovoj temi govorit će Vladimir Andrić, Potpredsjednik HSLS-a Grada Zagreba i predsjednik Vijeća gradske četvrti Stenjevac te Mirko Budiša, predsjednik HSLS-ovog Odbora za zaštitu okoliša i prirode.