Raspored sprovoda i ispraćaja

Ilustracija / Wikipedia Commons

MIROGOJ, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANDRIJA MAGDALENIĆ (86) 06.12.16 11:40
OTMAR JAKOVINA (71) 05.12.16 13:20
ŠTEFICA MAJURDŽIĆ (99) 02.12.16 14:10
ANTE PAVLOVIĆ (78) 05.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN ČANAĐIJA (85) 05.12.16 12:30
LJERKA KOROŠEC (74) 06.12.16 13:20
RUŽA PENAVA (94) 05.12.16 14:10
SRETEN GLIŠIĆ (86) 06.12.16 15:00

MARK.POLJE, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VJEKOSLAV DOLAR (75) 05.12.16 13:20
LUCIJA ZAKETOVIĆ (82) 05.12.16 14:10

G.VRAPČE, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DARKO ŠKALIN (70) 03.12.16 15:00

ŠESTINE, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MATE BELJAN (13) 06.12.16 15:00

GRANEŠINA, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

PAŠKA IVANOVIĆ (69) 07.12.16 13:00

RASPORED ISPRAĆAJA: KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

STAJKA MIKULČIĆ (68) 05.12.16 11:20
BOŽENA KNEŽEVIĆ (72) 05.12.16 12:10
DUBRAVKA RITOSSA (62) 05.12.16 12:50
MARIJA MLINARIĆ (81) 04.12.16 13:35
BOŽENA BRAČUN (85) 03.12.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 8.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

STJEPAN HUSTIĆ (66) 04.12.16 10:55
SOFIJA OBRENOVIĆ (77) 04.12.16 11:35
MARIJAN STIPETIĆ (83) 04.12.16 12:15
SLAVICA KRŠUL (86) 05.12.16 12:55
ANTE MARINOVIĆ (73) 04.12.16 13:40
ANA LONČARIĆ (99) 04.12.16 14:20