Raspored ispraćaja i sprovoda 12.1.2017.

Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

BRANKO SREBAČIĆ                          (79)   07.01.17   10:00
ALEKSANDAR ANTOLOVIĆ                     (54)   07.01.17   10:40
STJEPAN VIDAKOVIĆ-JURČEVIĆ               (88)   07.01.17   11:20
MAGDALENA LUKAČEVIĆ                      (91)   05.01.17   12:50
DANICA PADOVAN                           (84)   06.01.17   13:35
BRANKO PETRUŠIĆ                          (82)   06.01.17   14:30
HILDA ĐUREK                              (85)   08.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

JOSIP SUŠANJ                             (78)   07.01.17   10:15
KATARINA ROGAR                           (77)   07.01.17   10:55
IVA RAUKAR                               (62)   06.01.17   11:35
MARIJAN SANDER                           (86)   04.01.17   12:15
MARIJA POLJAK                            (74)   04.01.17   12:55
JELICA ŠARIĆ                             (86)   05.01.17   13:40
NIKOLA KOTARAŠ                           (89)   06.01.17   15:00
MARIJA DOBRIĆ                            (88)   08.01.17   15:40

MIROGOJ, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LUKA BACKOVIĆ                            (80)   06.01.17   10:00
ERIKA PAVIŠIĆ                            (69)   05.01.17   10:50
TOMISLAV DASOVIĆ                         (86)   08.01.17   11:40
ANĐELKA PUH                              (65)   09.01.17   12:30
ANTUN VALENTIĆ                           (86)   07.01.17   13:20
LUKA BERONIĆ                             (74)   08.01.17   14:10
MIRA  KRAVIĆ                             (56)   09.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA PREKUPEC                          (87)   08.01.17   10:50
DRAGO BRUČI                              (63)   08.01.17   11:40
MARIJA JURIĆ GRGIĆ                       (82)   07.01.17   12:30
MILKA JELIĆ                              (88)   07.01.17   13:20
MAKSIM GLEĐA                             (78)   05.01.17   14:10
JAROSLAV KASAL                           (76)   07.01.17   15:00

MARK.POLJE, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

FRANCISKA PLEŠE                          (79)   07.01.17   10:50
AIDA ELFIĆ                               (65)   08.01.17   11:40
PAVAO MILIČEVIĆ                          (77)   07.01.17   12:30
MIJO SUZIĆ                               (73)   07.01.17   13:20
ĐURĐA KRALJ                              (87)   07.01.17   14:10
MARTIN VRBAN                             (87)   07.01.17   15:00

STENJEVEC, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

JURAJ ŠPEHAR                             (88)   08.01.17   15:00

G.VRAPČE, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

STIPE KNEŽEVIĆ                           (84)   09.01.17   13:00

REMETE, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANĐELKA KRSTITOVIĆ                       (79)   09.01.17   15:00

BREZOVICA, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

JELA VEBLE                               (70)   05.01.17   13:00

RESNIK, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA OSLADIĆ                              (77)   08.01.17   13:00

JAKUŠEVEC, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

NIKOLA BRDEK                             (74)   09.01.17   15:00

CERJE, 12.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LUCA MIJATOVIĆ                           (88)   09.01.17   13:00