Neodgovorni stanari Rapske na Sigečici krupni otpad izbacili na ulicu

Rapska ulica, Sigečica

Iako se glomazni otpad u Zagrebu već dugo ne odvozi neplanski već je svako kućanstvo dužno s Čistoćom dogovoriti određeni termin kada će djelatnici gradske komunalne tvrtke doći po taj otpad, mnogi se građani toga ne pridržavaju. Primjer je naselje Sigečica, točnije, Rapska ulica gdje je netko, pod okriljem noći, krupni otpad samo izbacio na ulicu.

Kako s Čistoćom nije dogovoren termin odvoza tog otpada, on već gotovo dva tjedna stoji na ulici i gomila se. Situaciju su, naime, iskoristili i drugi stanari Rapske pa su i oni svoj otpad počeli donositi na postojeću hrpu.

Kontaktirali smo Čistoću i resorni gradski ured, koji su nam rekli da je u takvim situacijama teško utvrditi tko je, suprotno pravilima, otpad izbacio na ulicu, ali da će on ipak biti odvezen.

Odgovore Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju i komunalne poslove, odnosno, holdingove podružnice Čistoća, prenosimo u cijelosti:

– Ovim Vas putem obavještavam da je čl. 26. st. 3. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu propisano da je zabranjeno krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena.

Za navedeni prekršaj istom je Odlukom propisana novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna za pravnu osobu, od 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, od 2.000 do 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika te od 1.000 do 2.000 kuna za fizičku osobu.

Komunalni redar je izvršio nadzor terena u Rapskoj ulici kod kbr. 26 te izvršenim nadzorom nije mogao utvrditi tko je odbacio glomazni otpad na navedenoj lokaciji.

Komunalni redar je, nadalje, postupajući u skladu sa svojim ovlastima, putem aplikacije e-Redar izdao nalog za uklanjanje otpada Podružnici Čistoća – stoji u odgovoru pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju i komunalne poslove, Dinka Bilića.

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada građani mogu bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta ili naručiti odvoz, bez dodatne naknade dva puta godišnje putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada kojeg zaprimaju na kućnu adresu. Uredno ispunjeni zahtjev mogu poslati na adresu Zagrebački holding, podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, na mail adresu cistoca.glomazno@zgh.hr ili ispuniti e-Zahtjev na internet adresi www.cistoca.hr. Obvezujemo se odgovor na zahtjev s terminom odvoza otpada dostaviti u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Raspored prema kojem pružamo uslugu u 2017. godini objavljen je također na www.cistoca.hr, a građani ga mogu doznati i pozivom prema našem pozivnom centru na broj telefona 072 500 400, 0-24 sata sve dane u tjednu – stoji u odgovoru Čistoće kojega potpisuje Mirella Strenja iz Službe za odnose s javnošću.

Dakle, opcije odvoza glomaznog otpada postoje. Uz spomenuto, reciklažna dvorišta i Čistoću s kojom je potrebno dogovoriti termin odvoza, tu su i mobilna reciklažna dvorišta kao i privatnici koji će rado i potpuno besplatno pokupiti nečiji krupni otpad. Ta, svaki stup ulične rasvjete obljepljen je brojevima telefona ekipa koje takav otpad odvoze. Čemu onda ovakav bezobrazluk, čemu gomilanje otpada na ulici, dovođenje u opasnost i pješaka i vozača, pitaju se ljutiti stanari Rapske ulice na Sigečici.