Zagrebački holding od danas ima svoj pokretni centar za korisnike

Kao što policija ima mobilni ured u kojem građani mogu obavljati, više-manje, sve one stvari za koje, u slučaju Zagreba, moraju ići u Petrinjsku, tako od danas i Zagrebački holding ima svoj mobilni ured. U njemu Zagrepčani mogu obaviti sve ono za što inače moraju potegnuti do Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga u Vukovarskoj ili, pak, do ureda pojedinih podružnica.

U pokretnom centru za korisnike mogu se ugovoriti sve usluge iz portfelja Društva, podnijeti zahtjevi za nove usluge i promjenu matičnih podataka te zahtjevi za promjenama postojećih, zaprimiti sve vrste predstavki, promjena matičnih podataka, dobiti informacije ili izvršiti uplate bez naknade platnog prometa.

Vozilo raspolaže informacijskim sustavima koje koriste podružnice i ovisna trgovačka društva te je povezano sa središnjom bazom podataka za urudžbiranje i praćenje statusa predmeta. Instalirani su potrebni uredski uređaji i oprema kako bi se na terenu mogle izvršiti sve radnje kao i u poslovnici.

Naš cilj je da se isporuka javne usluge odvija na vrijeme i što kvalitetnije te da se što manje  korigiraju cijene – naglasio je gradonačelnik Milan Bandić te dodao da se na ovaj način svim građanima omogućuju usluge pod jednakim uvjetima, uz prepoznatljivu socijalnu osjetljivost.

– Ovime korisnicima omogućujemo upravljanje svim uslugama na jednom mjestu i to u njihovoj neposrednoj blizini, bez potrebe odlazaka u više naših podružnica koje su na različitim gradskim lokacijama. Na tom tragu reorganizirat ćemo poslovanje u svim našim poslovnicama. Ideja za mobilni centar proizašla je iz svakodnevne komunikacije s građanima te našeg nastojanja da usluge, kao istinski servis građana, oblikujemo prema stvarnim potrebama korisnika – rekla je predsjednica Uprave Holdinga Ana Stojić Deban.

Tijekom prva tri tjedna u mjesecu vozilo će obilaziti gradske četvrti prema unaprijed objavljenom rasporedu, svakoga radnog dana od 8 do 20 sati na dvije lokacije (od 8 do 14 sati na jednoj te od 14 do 20 na drugoj).  Zadnji tjedan u mjesecu vozilo će dolaziti na individualne adrese korisnika koji su kroz mjesec putem Pozivnog centra iskazali interes, odnosno potrebu dolaska ureda na kućni prag. Raspored lokacija dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga.