U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Tajana Ivoš, Nikolina Komljenović, Marina Pepeljnak, Branka Babić i Valentina Grgurević, a dječaka Martina Jačimović, Martina Siber, Tena Jagar i Andrea Biškup.

U KB Merkur dječaka su rodile Katarina Gučić i Nikolina Vučičević.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Katarina Nina Simončić, Željka Cvjetković, Nikolina Štrok, Martina Davidović, Andreja Kostanek i Tihana Hećimović, a dječaka Vedrana Šurbek, Ankica Šumić, Andrijana Papp, Maja Ban, Iva Biloš, Martina Počakal i Marija Matijašević.