U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Natalija Misska, Emina Pet, Željka Boban i Sanela Matovina, a dječaka su rodile Tesica Krznarić i Ana Mađar.

U KB Merkur dječaka su rodila Ana Bašić, Tanja Čačić i Ivana Fronjek.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Darka Montara Bosiljević, Željka Šušković i Tea Brajnović, a dječaka je rodila Tanja Radošević.