Prema izvještaju Državnog ureda za reviziju koje je obuhvatilo sve županije, gradove i općine u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2014. godine, Zagrebačka županija zajedno s još šest drugih županija ocijenjena je kao učinkovita u upravljanju i raspolaganju nekretninama, građevinskim zemljištem, poslovnim prostorima i stanovima.

Osim Zagrebačke županije, učinkovite u raspolaganju nekretninama su i Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Primorsko-goranska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija.

Prema procjeni Državnog ureda za reviziju jedinice lokalne samouprave raspolažu imovinom vrijednom 112 milijardi kuna, a njihovim raspolaganjem su u razdoblju od 2012. do 2014. godine uprihodovale 2,8 milijardi kuna.