Peti festival Miroslav Krleža otvara s premijerom Šest lica Ane Borongay, u petak, 1. srpnja u 21 sat. Festival se održava od 1. do 7. srpnja na Gvozdu, terasi hotela Esplanade Zagreb, Teataru &TD, Mađarskom institutu u Zagrebu, NSK i u Opatiji.

Peti festival Miroslav Krleža posvećen je  Krležinim ženama – realnim i imaginarnim, prema zamisli Gorana Matovića, autora i ravnatelja Festivala. Organizatori su Teatar poezije i Muzej grada Zagreba. Ovogodišnji program iznimno je bogat i raznolik. Krležin opus kroz različite medije rekreiraju umjetnici različitih generacija i kroz umjetnička višeglasja otvaraju nove žive dijaloge s Krležom.

U dvadesetak različitih programa sudjelovat će oko 120 umjetnica/umjetnika.
U okviru Festivala gledat ćemo dvije premijere. Numen kreira Krležine stolice, priređuju se događanja: Krležino putovanje u Opatiju, Krležina ogledala, Razgovori u Krležinom vrtu, Doručak kod Krleže, izložba u NSK… Boris Bućan i Studio Imago kreiraju likovnu dimenziju Festivala.

Predstava Šest lica Ane Borongay ostvarena je u suradnji s ADU. Redateljica Natalija Manojlović nakon sjajnog uprizorenja Adama i Eve vraća se kompleksnom liku Ane Borongay, koji transponira u šest različitih likova.

Koga traži Šest lica Ane Borongay?
Ana Borongay uživa status jednog od najkompleksnijih ženskih likova iz Krležina opusa, a ako su Zastave summa Krležiana, to može poslužiti kao najmanji argument za Anino preuzimanje vrha na toj ljestvici. Uzme li se u obzir još i ideja Zastava kao nedovršenoga romana, time složenost Anina lika preuzima nepoznate razmjere. No ključ raslojavanja lika Ane Borongay ponuđen je od prvog spomena njezina imena u romanu, a taj ključ je impresija o postojanju (barem) dvije Ane – Ane koja je tu i Ane koje nema. Prva, istaknuta i priznata članica intelektualne peštanske kreme, modernistička poetesa s pomalo snobovskom vlastitom slikom Ane Borongay i druga – Kamilova Ana, koji vodi sliku Ane Borongay od fascinacije zaljubljenog maturanta, preko idealizacije i fatalizacije, mentalnog utočišta u godinama razdvojenosti pa sve do mistike – koju implicira sama Ana, parafrazirajući Nietzschea: „Spare li se sumnja i čežnja, rađa se mistika“. Kamilova Ana, nadilazeći prostor fikcije, ulazi u nešto veće, Anu kao Kamilovo stanje duha.
Uza sve to, samo pismo Zastava, otvarajući i rušeći poznate žanrovske odrednice, neprestano otvara pitanje nije li ono što jest Ana Borongay još jedna fikcija ili čak nesporazum, gdje se točno dijeli na Anu i Kamilovu Anu i nije li Kamilo, Anin ljubavnik i autor, Autor sâm. Konačno, sâm Krleža je izjavio kako je Anu kreirao iz sedam postojećih žena iz svojega života (i kako ona prva nije Mađarica već Poljakinja). Upravo stoga ovih „šest lica“ u potrazi za Anom Borongay nailaze na sedmo lice, redateljicu (ili onu koje nema) da se upotpuni jedna impresija o Krležinoj Ani.

Glume:
Margita Sohay (Sara Stanić)
Ana Borongay (Ana Vučak)
Ana Borongay Erdélyi (Dubravka Lelas)
Ana Borongay Emerički (Paola Slavica)
Ana Borongay Baranyai (Dajana Čuljak)
Ana Borongay Erdmann (Ana-Marija Žužul)

Redateljica: Natalija Manojlović
Producentica: Tjaša Ninić
Kostimografkinja: Ani Adulmar