Točke dnevnog reda 44. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba pročitajte u nastavku:

  • TOČKA 1.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 2.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 3.

Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 4.

Prijedlog zaključka o osiguravanju besplatnih udžbenika u osnovnim i srednjim školama za učenike pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2016./2017.

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 5.

Prijedlog zaključka o odobravanju pomoći Gradu Petrinji za nabavu udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 6.

Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji u vezi I. faze izgradnje Projekta Podbrežje

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 7.

Prijedlog zaključka o inicijativi za izmjene i dopune Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja te davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu d.o.o. i povezanim trgovačkim društvima, za odobravanje odgode plaćanja i obročne otplate duga

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 8.

Prijedlog zaključka o primanju na znanje Informacije o dosadašnjim aktivnostima te o upućivanju pisama namjere Vladi Republike Hrvatske u vezi s rješavanjem problematike Imunološkog zavoda

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 9.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., broj UP.03.2.1.02.0024, za projekt “Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II”

    • PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba
  • TOČKA 10.

Prijedlog zaključka (uplata naknade gradskih zastupnika u korist projekta: “Vukovarski vodotoranj – Simbol hrvatskog zajedništva”)

    • PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika HDZ-a, HSP-a AS i BUZ-a
  • TOČKA 11.

a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad susretom Posavljaka

    • PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 36. tradicionalnim humanitarnim malonogometnim turnirom Večernjeg lista “Kocka 2016. – Prečko” – za DVD Prečko

    • PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad završnim ribolovnim natjecanjem za mlađe uzraste pod nazivom “Ekološko-ribolovni program”

    • PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja

d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-kulturnom manifestacijom Dani Folke