Ilustracija / Wikipedia Commons

MIROGOJ, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANKICA ŠEVIĆ (70) 11.12.16 11:40
GABRIJELA TEŽAČKI (86) 08.12.16 12:30
STJEPAN RAČIĆ (83) 09.12.16 13:20
MARIJA VUGRINEC (82) 11.12.16 14:10
KREŠIMIR NOVAK (66) 09.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANKA PODREPŠAK (81) 11.12.16 11:40
SVETOZAR KRSMANOVIĆ (65) 10.12.16 12:30
STJEPAN BUZINA (88) 10.12.16 13:20
ANA HUNJADI (89) 08.12.16 14:10
IVAN BABIĆ (67) 11.12.16 15:00

MARK.POLJE, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NIKOLA VRABEC (67) 12.12.16 11:40
MIRKO SRAGA (62) 09.12.16 12:30
FRANJO NAGLIĆ (78) 10.12.16 13:20
HAJRUDIN JUSIĆ (73) 10.12.16 14:10

G.VRAPČE, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZVONIMIR ANTUNOVIĆ (81) 08.12.16 13:00

REMETE, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARA DOLIĆ (88) 12.12.16 13:00

BREZOVICA, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATA ŠENCAJ (88) 12.12.16 13:00

RESNIK, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARICA BOŽIĆ (73) 11.12.16 15:00

ODRA, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGICA FIOLIĆ (86) 11.12.16 15:00

KAŠINA, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

PAVAO ŠTABARKOVIĆ (82) 12.12.16 15:00

MORAVČE, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JAGICA POPAČ (78) 09.12.16 13:00

STENJEVEC, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVICA ŠIMUNEC (79) 12.12.16 15:00

GRAČANI, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BRANKO BOŠNIR (57) 12.12.16 15:00

Raspored ispraćaja: KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

BOŽENA MALOVIĆ (72) 10.12.16 10:00
STANISLAV TURKALJ (79) 10.12.16 10:40
GORDANA BOŽIĆ (64) 09.12.16 12:10
VESNA BELOŠEVIĆ (66) 09.12.16 12:50
SREĆKO SEVER (66) 09.12.16 13:35
FRANJO MIHOKOVIĆ (76) 08.12.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 14.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ZDENKA ŠMIDT (82) 10.12.16 10:55
MARIJA BARANOVIĆ (87) 09.12.16 11:35
NADA IVANJKO (80) 08.12.16 12:15
JADRANKA ROSANDIĆ (66) 09.12.16 12:55
MILENKO ISAJEV (94) 08.12.16 13:40
NADA GALOVAC (73) 08.12.16 14:20
DRAGUTIN ARTIĆ (79) 11.12.16 15:00