Dvojica prijatelja, jedan živi u Beču, a drugi u Izmiru. Našli su se “na pola puta”, u Zagrebu. Putuju Balkanom, a sada su u Zagrebu. Vrijeme je lijepo, grad im se jako sviđa pa će, iako su planirali ostati samo jedan dan, ostati dan dulje.