Bandićevanje se s odraslih seli na našu djecu. Naš gradonačelnik Milan Bandić već 15 godina nama, odraslima, svako toliko predstavlja iste projekate i ponavlja ista obećanja. Neki bi rekli, reciklira ih bolje nego biootpad. Ali ovaj put Milan Bandić je odlučio istu praksu primijeniti na našoj djeci.

Naime, na konferenciji za novinare 8. travnja 2019. godine, gradonačelnik je najavio “edukativno-zabavni program za djecu i roditelje u sklopu kojeg će biti predstavljeni novi spremnici za odvajanje otpada u obliku životinja koji će biti postavljeni u dječjim vrtićima.” https://www.zagreb.hr/zgogosi-znaju-kako/140524 

Sutra će se tako na Zrinjevcu održati velika edukativna akcija kojoj je cilj zagrebačku djecu obrazovati i potaknuti na razdvajanje različitih vrsta otpada. U svakom slučaju, hvale vrijedna akcija u okviru Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021. 

Sve bi to bilo u redu da akcija s identičnim spremnicima nije bila organizirana i prije pet godina, 27. siječnja 2014. godine. Cilj je bio isti, a čini se da su i isti i spremnici! https://www.zagreb.hr/spremnici-za-razvrstavanje-otpada-u-vrticima-skola/60534 Moguće je da se Bandić vodi onom da je ponavljanje majka učenja. No, na temelju dosadašnjeg iskustva, vjerojatnije je da je naš gradonačelnik. nakon 15 godina “farbanja” odraslih, odlučio početi “farbati” i našu djecu predstavljajući “nove spremnike” koje je već predstavio prije pet godina!

I pitanja mi se postavljaju sama od sebe: 2014. je godine u 400 ustanova trebalo biti postavljeno 1671 kompleta posuda. U ukupno 122 dječja vrtića i 131 osnovna škola na području Grada Zagreba tada se obećalo dopremiti do travnja 2014. godine više stotina spremnika u vrijednosti milijun i pol kuna. Je li to realizirano? Jesu li utrošena  predviđena sredstava? Ako da, zašto se sutra opet predstavljaju identične kante kao nove!? Je li netko negdje vidio kante koje su po vrtićima i školama trebale biti već pet godina? Koliko će koštati novi/stari spremnici za otpad? Tko je dobavljač? Podižu li to izbori za EU parlament svijest o potrebi sortiranja otpada kod Milana Bandića i njegove ekipe?