Filmski festivali u Torontu i Veneciji

Rita Ružić na filmskom festivalu u Veneciji
Nastassja Kinski u Veneciji
Nastassja Kinski u Veneciji