Raspored sprovoda i ispraćaja

Ilustracija / Wikipedia Commons

MIROGOJ, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFANIJA SIĆ (96) 27.12.16 10:00
NOVAK SAVIĆ (93) 26.12.16 10:50
ANICA TOMAŠKOVIĆ (89) 24.12.16 11:40
ŠTEFANIJA KAŠTELAN-ANTOŠ (87) 25.12.16 12:30
KREŠIMIR HERCEG (86) 28.03.05 13:20
REGINA ZDENKA HERCEG (86) 11.06.15 13:21
MARIJA MEDVEDEC (95) 25.12.16 14:10
VJEKOSLAV PUTAK-IVIĆ (73) 26.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NIKOLA ŽUPAN (85) 25.12.16 10:00
KATICA ŽIDAK (69) 26.12.16 10:50
MARICA ŽGELA (82) 23.12.16 11:40
FRANJO SMREČKI (78) 26.12.16 12:30
MEJRA IBRIŠEVIĆ (75) 26.12.16 13:20
BRANKO JELIĆ (55) 24.12.16 14:10
MARTIN ZVONIMIR VUK (81) 25.12.16 15:00

MARK.POLJE, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BLAGO PRCE (83) 26.12.16 10:50
DRAGICA NOVOSEL (80) 26.12.16 11:40
TOMO ŠILETIĆ (69) 25.12.16 12:30
RUŽICA HRŠAK (92) 26.12.16 13:20
SLAVICA GRUDENIĆ (81) 26.12.16 14:10

G.VRAPČE, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA IDŽAN (82) 26.12.16 13:00

LUČKO, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP TADIĆ (87) 26.12.16 13:00
JELKA HORVAT (74) 25.12.16 15:00

Raspored ispraćaja:

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

VESNA KOVAČEVIĆ (69) 27.12.16 10:00
MLADEN MLINARIĆ (88) 25.12.16 10:40
MIRJANA AUGUSTINOVIĆ (64) 26.12.16 11:20
MIRKO BAČAK (66) 24.12.16 12:10
MARIJA PLEŠA (91) 25.12.16 12:50
IVAN JURKOVIĆ (89) 23.12.16 13:35
LJUBA BEZJAK (79) 23.12.16 14:30
IVAN PAVLIĆ (74) 25.12.16 15:15
SAVA KOSANOVIĆ (78) 27.12.16 16:00

KREMATORIJ MALA DVORANA, 29.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ZDENKO SVIRČIĆ (92) 23.12.16 10:15
MIROSLAVA PUHARIĆ (88) 23.12.16 10:55
DRAGICA GRADEČAK (89) 17.12.16 11:35
DRAŽEN ANTIĆ (64) 22.12.16 12:55
DANICA FIRIS (67) 22.12.16 13:40
MARIN MARINOVIĆ (59) 22.12.16 14:20
SUZANA PITZKO (70) 26.12.16 15:00
ANTE VERŠIĆ (88) 25.12.16 15:40