Čelnici stranke Pametno: U Zagrebu i Splitu građani se guše u smeću

Prikupljanje otpada u Splitu, kao i u Zagrebu, svodi se isključivo na naplatu usluge odvoza i ništa drugo. To je ovog tjedna pokazala splitska gradska Čistoća, koja danima nije odvezla smeće iz splitskih četvrti, na što su se građani žalili i dobili, otprilike, odgovor „koliko para, toliko muzike“, a što nikako ne odgovara stanju na računima Čistoće.

Čelnici u Splitu višak novca oročavaju u bankama, a ne ulažu ni u edukaciju o razvrstavanju otpada, ni u rješavanje gorućih problema otpada. Za Zagreb je, također, poznato da je zadnji među glavnim gradovima u Europi, Jakuševac se ne rješava godinama, ali se zato grade – fontane.

– Godinama upozoravamo na veliki problem otpada, ali ne da nema sluha, nego se svi prave ludi. U Splitu se smeće samo krca na Karepovcu, koji se već trebao sanirati, ali je taj novac potrošen za uređenje Zapadne obale. Grad Split čeka izgradnju centra u Lećevici, pa da svoje smeće prebaci u tuđe dvorište. A novac koji građani plaćaju za odvoz otpada se čuva na računima – rekla je predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak. Split nije ostvario niti jedan važan cilj iz prethodnog osmogodišnjeg Plana gospodarenja otpadom. U gradu nema reciklažnih dvorišta, nema odlagališta glomaznog otpada, ni kompostane.

Pametno planira u cijeloj Hrvatskoj uspostaviti cjelovit i učinkovit sustav gospodarenja otpadom, kroz povećanje iskorištenja korisnih sirovina, smanjenje ukupne količine otpada u nastanku, sanaciju i zatvaranje neuređenih odlagališta te razvijanje odvojenog prikupljanja i obrade otpada. Stranka pozdravlja okretanje kružnoj ekonomiji, naglasak na primarnoj selekciji i smanjivanju stvaranja otpada. No, najavljeni ‘skokovi’ u postocima odvajanja otpada i zadani rokovi, s trenutačnih 15-ak posto na čak 50 posto do 2020. godine su vrlo ambiciozni, a u stvarnosti, zapravo, nemogući, prema tome kako su predstavljeni u Nacrtu plana gospodarenja otpadom Hrvatske. Plan ne uvažava sve aspekte hijerarhije gospodarenja otpadom i time ne predstavlja održivi razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, već samo djelomičnog sustava.

Samim time je stvarno nevjerojatno da se za javnu raspravu ostavilo sedam dana, od kojih su dva državni praznik i vikend, čime se odmah eliminirala mogućnost kvalitetne analize i sudjelovanja zainteresirane i stručne javnosti. Nacrt je izrađen na brzinu, bez adekvatnih studija i podloga, pa predstavlja samo popis želja koje je gotovo nemoguće realizirati. To ukazuje na veliki problem, primarno u neozbiljnom pristupu i nedostatku političke volje da se, konačno, počnemo ponašati kao država u 21., a ne u 19. stoljeću, a trenutačno smo baš na toj razini.

– Svaka nova vlast prvo zatire sve što je prethodna napravila i okreće pristup na potpuno drugu stranu. Ne razmišlja se o ekonomski održivom sustavu, već se ponovno razmišlja populistički, bez adekvatnih analiza, procjena i izračuna. Zbog svega toga, već 25 godina nemamo sustavan pristup gospodarenju otpadom, ni na državnoj razini, a potom ni u najvećim gradovima, poput Zagreba i Splita. Pojedinačni svijetli primjeri ne mogu se jednostavno prenijeti na cijelu državu, a gospodarenje otpadom je strateško nacionalno pitanje, oko kojeg je potreban dogovor svih političkih stranaka te kompromis i suradnja zagovornika različitih koncepata. Nemamo vremena i moramo se uhvatiti u koštac s problemom kojega odlažemo desetljećima i mudro ga riješiti – ističe Puljak.

Prilikom javne rasprave o novom Planu gospodarenja otpadom Grada Splita, stranka Pametno je upozorila da je riječ o nedosljednom planu, bez prave ambicije. Naime, ciljevi postavljeni u planu, poput stope od 23 posto odvajanja otpada za 2016. godinu, nisu pratile jasne mjere Grada Splita i njegove Čistoće kako će se to i postići.

Ni u Zagrebu situacija nije ništa bolja, gradonačelnik je nedavno smanjio i broj dana odvoza smeća, pod izlikom da smanjuje cijenu, umjesto da podiže postotak iskorištavanja otpada. U dva najveća grada u Hrvatskoj se gomila smeće po ulicama, a Zagreb je i na listi Europske komisije završio kao zadnji u Europi po odvajanju otpada, dok Milan Bandić troši novac na fontane i gradski proračun koristi kao poligon za svoju izbornu kampanju. Nije čudno da se Bandić i Baldasar sasvim dobro razumiju. Međutim, taj njihov populizam i nerad plaćat će svi građani Hrvatske, kad uskoro stigne kazna Europske komisije za našu nonšalanciju oko zbrinjavanja otpada  – zaključuje Marijana Puljak.

Pametno poziva sve građane da dobro razmisle tko i kako brine o njihovom novcu u gradovima, a posljedično, i o njihovom zdravlju i uređenom okolišu.