Izbori 2011 Kukuriku koalicija

Izbori 2011 Kukuriku koalicija

-185/101+1
Biljana Borzan

Biljana Borzan

Fotografija: Matija Habljak

-185/101+1
  • Ocjena: 0.44
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • Ocijenite fotografiju:

Najbolje ocijenjene

    • 1

      7.67

    • 2

      Josip Kregar

      7.25

    • 3

      Stjepan Mesić

      6.55

    • 4

      Radimir Čačić, potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo i ministar gospodarstva

      6.36

    • 5

      6.12

    • 6

      6.00

    • 7

      Stjepan Mesić

      5.92

    • 8

      Ivan Jakovcic

      5.67

    • 9

      5.56

    • 10

      Biljana Borzan

      5.33

    • 11

      Zoran Milanović, novi premijer Hrvatske

      5.18

    • 12

      Vesna Pusić

      5.06

    • 13

      4.69

    • 14

      Zoran Milanović

      4.33

    • 15

      Vesna Pusić

      3.95

    • 16

      Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Arsen Bauk posjeduje automobil Peugeot 307.

      3.00

    • 17

      Zoran Milanović

      2.44

    • 18

       Milanka Opacic

      2.14

    • 19

       Milanka Opacic

      2.09

    • 20

      2.00

    • 21

      Stjepan Mesić

      2.00

    • 22

      2.00

    • 23

      2.00

    • 24

      1.94

    • 25

      1.71

    • 26

      1.50

    • 27

      1.50

    • 28

      Zoran Milanović

      1.42

    • 29

      Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica rada i socijalne skrbi

      1.25

    • 30

      Davor Bernardić

      1.03

    • 31

      1.00

    • 32

      Zoran Milanović

      1.00

    • 33

      Zoran Milanović

      1.00

    • 34

      0.92

    • 35

      0.83

    • 36

      0.79

    • 37

      0.78

    • 38

      Zoran Milanović

      0.75

    • 39

      Zlatko Komadina, ministar prometa i veza

      0.74

    • 40

      Zoran Milanović

      0.73

    • 41

      0.72

    • 42

      Zoran Milanović

      0.71

    • 43

      Biljana Borzan

      0.70

    • 44

      0.68

    • 45

      0.67

    • 46

      Zoran Milanović

      0.67

    • 47

      0.67

    • 48

      0.64

    • 49

      0.58

    • 50

      Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova

      0.58

    • 51

      0.58

    • 52

      Mirko Filipović

      0.56

    • 53

      0.55

    • 54

      Davor Bernardić

      0.55

    • 55

      0.53

    • 56

      0.53

    • 57

      0.50

    • 58

      0.50

    • 59

      Zoran Milanović

      0.50

    • 60

      0.45

    • 61

      0.45

    • 62

      Anto Nobilo

      0.45

    • 63

      Biljana Borzan

      0.44

    • 64

      Čedo Prodanović

      0.43

    • 65

      0.42

    • 66

      Silvano Hrelja

      0.41

    • 67

      Silvano Hrelja

      0.39

    • 68

      0.39

    • 69

      Zoran Milanović

      0.39

    • 70

      Silvano Hrelja

      0.36

    • 71

      0.33

    • 72

      0.32

    • 73

      Davor Bernardić

      0.32

    • 74

      Biljana Borzan,Silvano Hrelja

      0.29

    • 75

      Silvano Hrelja

      0.25

    • 76

      0.25

    • 77

      Davor Bernardić

      0.25

    • 78

      0.25

    • 79

      Biljana Borzan

      0.24

    • 80

      Stjepan Mesić

      0.24

    • 81

      Stjepan Mesić

      0.23

    • 82

      0.23

    • 83

      Anto Nobilo

      0.21

    • 84

      Josip Kregar sa ženom

      0.21

    • 85

      0.21

    • 86

      Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova

      0.21

    • 87

      Zoran Milanović

      0.19

    • 88

      Stjepan Mesić

      0.18

    • 89

      Zoran Milanović

      0.18

    • 90

      0.17

    • 91

      Josip Kregar

      0.17

    • 92

      0.17

    • 93

      0.17

    • 94

      0.15

    • 95

      Mirando Mrsić,

      0.15

    • 96

      0.15

    • 97

      Biljana Borzan

      0.14

    • 98

      0.12

    • 99

      0.10

    • 100

      Zoran Milanović

      0.10

    • 101

      Vesna Pusić

      0.10

Broj uz fotografiju je prosjek svih ocjena posjetitelja za danu fotografiju

  • Josip Kregar sa ženom

    1

  • Stjepan Mesić

    2

  • Silvano Hrelja

    3

  • 4

  • Vesna Pusić

    5

  • Josip Kregar

    6

  • 7

  • Stjepan Mesić

    8

  • 9

  • 10

  • 11

  • Vesna Pusić

    12

  • 13

  •  Milanka Opacic

    14

  • Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova

    15

  • Biljana Borzan,Silvano Hrelja

    16

  • Biljana Borzan

    17

  • Radimir Čačić, potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo i ministar gospodarstva

    18

  • Stjepan Mesić

    19

  • Stjepan Mesić

    20

  • 21

  • Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Arsen Bauk posjeduje automobil Peugeot 307.

    22

  • 23

  • Mirko Filipović

    24

  • Silvano Hrelja

    25

  • Vesna Pusić

    26

  • 27

  • 28

  • 29

  • Stjepan Mesić

    30

  • 31

  • 32

  • Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica rada i socijalne skrbi

    33

  • 34

  • 35

  • Biljana Borzan

    36

  • Silvano Hrelja

    37

  • 38

  • 39

  • Silvano Hrelja

    40

  • 41

  • 42

  • 43

  • Biljana Borzan

    44

  • 45

  • 46

  •  Milanka Opacic

    47

  • 48

  • 49

  • 50

  • Zoran Milanović

    51

  • Zoran Milanović

    52

  • Zoran Milanović

    53

  • Mirando Mrsić,

    54

  • 55

  • 56

  • 57

  • Zoran Milanović

    58

  • Davor Bernardić

    59

  • Anto Nobilo

    60

  • 61

  • 62

  • 63

  • Zoran Milanović, novi premijer Hrvatske

    64

  • 65

  • 66

  • Zoran Milanović

    67

  • 68

  • 69

  • Zoran Milanović

    70

  • Davor Bernardić

    71

  • Zoran Milanović

    72

  • 73

  • Anto Nobilo

    74

  • 75

  • Davor Bernardić

    76

  • Zoran Milanović

    77

  • 78

  • 79

  • Zoran Milanović

    80

  • Davor Bernardić

    81

  • 82

  • 83

  • Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova

    84

  • Biljana Borzan

    85

  • Zlatko Komadina, ministar prometa i veza

    86

  • 87

  • Zoran Milanović

    88

  • Zoran Milanović

    89

  • Biljana Borzan

    90

  • Josip Kregar

    91

  • Čedo Prodanović

    92

  • 93

  • Zoran Milanović

    94

  • Zoran Milanović

    95

  • Zoran Milanović

    96

  • 97

  • 98

  • 99

  • Stjepan Mesić

    100

  • Ivan Jakovcic

    101

Stjepan MesićSilvano Hrelja Vesna PusićJosip KregarStjepan MesićVesna Pusić Milanka OpacicVesna Pusić, ministrica vanjskih poslovaBiljana Borzan,Silvano Hrelja Biljana BorzanRadimir Čačić, potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo i ministar gospodarstvaStjepan MesićStjepan MesićPrema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Arsen Bauk posjeduje automobil Peugeot 307.Mirko FilipovićSilvano Hrelja Vesna PusićStjepan MesićMilanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica rada i socijalne skrbiBiljana BorzanSilvano Hrelja Silvano Hrelja Biljana Borzan Milanka OpacicZoran MilanovićZoran MilanovićZoran MilanovićMirando Mrsić, Zoran MilanovićDavor BernardićAnto NobiloZoran Milanović, novi premijer HrvatskeZoran MilanovićZoran MilanovićDavor BernardićZoran MilanovićAnto NobiloDavor BernardićZoran MilanovićZoran MilanovićDavor BernardićRanko Ostojić, ministar unutarnjih poslovaBiljana BorzanZlatko Komadina, ministar prometa i vezaZoran MilanovićZoran MilanovićBiljana BorzanJosip KregarČedo ProdanovićZoran MilanovićZoran MilanovićZoran MilanovićStjepan MesićIvan Jakovcic