mjesto za top banner
Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje

22. TRAVNJA 2012. 13:11h

Eko Kvarner:Energetski sustavi RH konkurentni su i uz daleko manje troškove

Foto

Hrvatska
0

Tekst

 

Donosimo priopćenje udruge "Eko Kvarner" o prvoj međunarodnoj energetskoj konferenciji otoka Krka na kojoj su izneseni ostvarivi prijedlozi proizvodnje energije uz smanjenje troškova.

Udruga "Eko Kvarner" povodom Dana planeta zemlje po prvi puta objavljuje "Krčku deklaraciju", koja je donesena na 1. međunarodnoj energetskoj konferenciji otoka Krka održanoj u Rijeci i na otoku Krku od 13. do 15. travnja 2012.


Na konferenciji je sudjelovalo pedesetak uglednih znanstvenika, gospodarstvenika, političara i aktivista koji su svojim dosadašnjim radovima i posljedičnom raspravom jasno pokazali da su svi ciljevi navedeni u deklaraciji realni, ostvarivi i nužni.


Također su prezentirana i dva potpuno nova opsežna znanstvena rada (koji će do ljeta biti odbranjeni, objavljeni i prezentirani javnosti) koja znanstvenim metodama i matematičkim modeliranjem dokazuju da energetski sustavi u RH i u regiji, bazirani na 100 % obnovljivim izvorima energije mogu biti i dovoljno robusni i po cijeni proizvedene energije konkurentni predviđenim cijenama proizvodnje energije iz fosilnih goriva, uz daleko manje javnozdravstvene i ostale okolišne troškove.


K R Č K A  D E K L A R A C I J A

1) Republika Hrvatska do 2050. godine može i mora do 100% svoje energetike temeljiti na obnovljivim izvorima energije.

2) Za realizaciju tog epohalnog cilja potrebno je projektirati, optimizirati i realizirati tranzicijski proces koji će nas uspješno prevesti iz fosilnog u postfosilno društvo (u energetskom smislu), uz što manje troškove i rizike.

3) Pritom je neophodno sav taj razvoj i implementaciju novih tehnologija iskoristiti da se razvije domaće gospodarstvo i otvore nova radna mjesta ("green new deal"), kao što su to već napravile mnoge zemlje iz kojih već duže vrijeme uvozimo opremu za dobivanje i pohranu energije iz obnovljivih izvora.U Krku, 22. travnja 2012. Za udrugu «Eko Kvarner»:

Vjeran Piršić, predsjednik