mjesto za top banner

26. TRAVNJA 2012. 10:46h

HNS: Hina je zastarjela; HDZ: HINA ne smije biti dovedena u pitanje

Foto

Hrvatska
0

Tekst

U Saboru se raspravlja o godišnjem izvješću Upravnog vijeća HINA-e. Vlada smatra da Vijeće nije obavilo najavljenu zadaću poput preustroja i racionalizacije...

"Činjenica je zapravo da su ovo dva izvješća koja svjedoče o nemoći postojećeg vodstva HINA-e da odgovori na izazove vremena", rekao je HNS-ov Goran Beus Richembergh, a Sunčana Glavak iz HDZ-a dodala:

"HINA ne smije biti dovedena u pitanje. Njene agencijske vijesti nisu tabloidno izvješćivanje", rekla je Glavak. (Mediaservis)