mjesto za top banner

2. TRAVNJA 2012. 10:04h

Kontra: Diskriminativni sadržaji pronađeni su u više školskih udžbenika

Foto

Hrvatska
0

Tekst

Udruga Kontra organizira tematsku tiskovnu konferenciju pod nazivom "Analiza LGBT tematike u udžbenicima za osnovnu i srednju školu». Evo razloga za sazivanje ove konferencije, objavljujemo priopćenje ove udruge:

Nakon prijave diskriminacije u Osnovnoj školi Bartol Kašić (vjeroučiteljica je učila djecu da je homoseksualnost bolest) i dobivanja saznanja o diskriminativnom sadržaju udžbenika «S Kristom u život» za 8. razred osnovne škole, odobrenog od strane Ministarstva obrazovanja, odlučile smo izraditi detaljnu analizu udžbenika za osnovnu i srednju školu iz relevantnih predmeta.

Prošla Vlada ni nakon preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za uklanjanje diskriminativnog sadržaja, nije uskladila sadržaj udžbenika s pozitivnim propisima, a nažalost nova Vlada nastavlja praksu prethodne.

Napravljena je analiza udžbenika društvenih i humanističkih predmeta, te biologije i relevantnih predmeta strukovnih škola. Analizirani su udžbenci 7. i 8. razreda osnovne škole i 3. i 4. razreda srednjih škola.

Diskriminativni sadržaji su nažalost pronađeni u više udžbenika.

Homoseksualnost se u udžbenicima uglavnom prikazuje u negativnom svjetlu, kao nastranost koja je nedovoljno istražena od strane medicine i psihologije (vjeronauk) i u vezi sa spolnim bolestima, naročito HIV-om (biologija).

Osobe s ineterseksualnim karakteristikama se uglavnom ne spominju u udžbenicima biologije, a kada se spominju to je u kontekstu abnormalnosti i socijalne delikvencije.

Za Lezbijsku grupu Kontra:

Sanda Brumen i Sanja Juras