mjesto za top banner

NOVI ZAKON O OSIGURANJU

1. SIJEčNJA 2009. 16:34h

Ljekarnicima premalo vremena za prilagodbu

Foto

Hrvatska
0

Tekst

Mate Portolan predložio je da se ta odluka primjenjuje od 15. siječnja kako bi se ljekarne za nju mogle pripremiti, što HZZO nije prihvatio.

Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) ocijenila je u srijedu da su ljekarnici odlukama o provedbi zdravstvenog osiguranja dovedeni u vrlo nezavidan položaj jer za prilagodbu nisu dobili dovoljno vremena.

Od danas se primjenjuju novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, na temelju kojih je Upravno vijeće HZZO-a na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. prihvatilo odluke o provedbi zdravstvenog osiguranja. Prema tim odlukama, od 1. siječnja 2009. osigurane osobe sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite i pri izdavanju lijeka na recept u ljekarni plaćaju 15,00 kuna po receptu.

Naime, kako je odluka o naplati 15,00 kuna po receptu pri izdavanju lijeka donesena 30. prosinca, a primjenjuje se već od 1. siječnja, što znači da nema prijelaznog razdoblja, ljekarnicima je ostalo vrlo malo vremena za prilagodbu te za promjene informatičkih programa u ljekarnama, navodi među ostalim u priopćenju HLJK.

U priopćenju stoji da je predsjednik HLJK Mate Portolan na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, održanoj 30. prosinca 2008., predložio da se ta odluka primjenjuje od 15. siječnja 2009. kako bi se ljekarne i osiguranici za nju mogli pripremiti, što Upravno vijeće HZZO-a nije prihvatilo zbog zakonskih odredaba.

Portolan je, navodi se u priopćenju, izrazio nadu da spomenuta odluka neće uzrokovati velike probleme za ljekarne i osiguranike u normalnoj opskrbi lijekovima te moli sve pacijente za razumijevanje u slučaju mogućih problema.