mjesto za top banner

21. LIPNJA 2012. 19:41h

Povjerenstvo donijelo pozitivno mišljenje o rekonstrukciji TE Plomin

Foto

Hrvatska
0

Tekst

Savjetodavno stručno povjerenstvo (SSP) za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije termoelektrane Plomin donijelo je danas pozitivno mišljenje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Savjetodavno stručno povjerenstvo usvojilo je zaključak da naziv zahvata bude zamjena postojećeg bloka 1 TE Plomin novim blokom C s obzirom da se radi o složenoj građevini, a ne o novoj termoelektrani, navodi se.

"U mjere zaštite okoliša ugrađeni su svi zahtjevi članova SSP koji obuhvaćaju najviše standarde zaštite okoliša tijekom izgradnje i nakon puštanja u pogon bloka C", stoji u priopćenju.

Tako će, navodi se, visina privremenog dimnjaka iznositi 175 metara, od prvotno predviđenih 135 metara, postojat će veći broj mjernih postaja sa značajno većim brojem parametara kakvoće zraka od postojećih, a jedna od njih bit će mobilna. Nakon puštanja u pogon bloka C, četiri postaje bit će sastavni dio državne mreže postaja za mjerenje kakvoće zraka, što znači, dodaje se, da će javnost u svakom trenutku imati dostupnu informaciju o kakvoći zraka putem internetskih stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Agencije za zaštitu okoliša.

Investitor - HEP, osim poštivanja visokih standarda zaštite vode i mora, sadržanih u obvezujućem vodopravnom mišljenju, u razdoblju od tri godine nakon puštanja u pogon bloka C obvezan je kontinuirano mjeriti promjenu temperature mora i o tome izvještavati javnost.

Temeljem navedenih mjera Savjetodavno stručno povjerenstvo sastavljeno od 11 članova, od kojih je devet bilo prisutnih, većinom glasova donijelo je pozitivno mišljenje, stoji u priopćenju.

Za završetak ovog postupka još je potrebno da Republika Slovenija prema Konvenciji o prekograničnom utjecaju zahvata na okoliš (ESPOO konvencija) dostavi konačno mišljenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, nakon čega Ministarstvo zaštite okoliša i prirode može izdati rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za navedeni zahvat, a koje će biti objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode. (Hina)