mjesto za top banner

3. SVIBNJA 2012. 08:18h

Sabor raspravlja o Zakonu o učinkovitom korištenju energije

Foto

Hrvatska
0

Tekst

Zastupnici sjednicu nastavljaju raspravom o Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji...

Riječ je o još jednom od zakona koji je usklađen s europskim direktivama, a kojem je cilj osigurati učinkovitiju potrošnju energije. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će tako imati jasnije uređene ovlasti i obavezu suradnje s ministarstvima na poticanju mjera energetske učinkovitosti. Zakonom će se javni sektor obavezati na korištenje Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom gdje će se unositi podaci o potrošnji vode i energije u zgradama. Tako će se dati bolji temelji uoči Vladinog projekta energetske obnove zgrada. (Mediaservis)