mjesto za top banner
AUTOR agencija vlm
Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje

25. TRAVNJA 2012. 21:03h

Samo 20 posto hrvatskih kompanija je kreditno sposobno

Foto

Hrvatska
0

Tekst

– Ovo je godina inventure za sve banke na tržištu koje budu usklađivale vrijednost potražnje sa stvarnim stanjem. Lani je zabilježeno 12,4 posto loših plasmana, a tek je 20 posto kompanija kreditno sposobno, mogu vratiti dug koji podignu – istaknuo je Goran Gazivoda, predsjednik uprave Banco Popolare Croatia, na okruglom stolu mjesečnika Banka "Koga će banke kreditirati".

Gazivoda upozorava da istodobno traju proces razduživanja, smanjenja izloženosti banaka pojedinim kompanijama i smanjenje potražnje za kreditima. Poseban je problem što se dobre greenfield investicije godinama bore s birokracijom.

– Za tvornicu gnojiva u Vukovaru koju smo kreditirali prošle su četiri godine od projekta do dobivanja dozvola. Administrativne prepreke su goleme – upozorio je Gazivoda.

Nenad Mećava, direktor poduzetničkog bankarstva u Zagrebačkoj banci, poručio je da će banke relaksirati uvjete kreditiranja poveća li se udio vlasnika, a HAMAG i HBOR preuzmu veći dio rizika. Iz HBOR-a su poručili da je takav model kreditiranja u pripremi za nove investicije, posebno one izvozno orijentirane.

– Projekti su koji imaju potencijal za kreditiranje energetika i energetska učinkovitost, uključujući biomasu, bioplin, vjetar i male hidrocentrale, kao i proizvodnja za izvoz, agrofinanciranje i projekti fondova EU, posebno vezani uz infrastrukturu i zaštitu okoliša – poručio je Vladimir Kristijan, direktor sektora gospodarstva Erste banke.

Ponešto optimizma unio je podatak iz HBOR-a da su lani ponovno počeli više kreditirati investicije u odnosu na obrtna sredstva, dok je 2010. više od 70% kredita išlo na tekuću likvidnost.