mjesto za top banner

2. SVIBNJA 2012. 10:57h

Više od 13 milijuna eura bespovratnih sredstava za poduzetnike

Foto

Hrvatska
6

Tekst

Mali i srednji poduzetnici u drugoj polovici ove godine ponovno imaju priliku prijaviti se za nepovratna sredstva iz EU pretpristupnih fondova. Na raspolaganju će im biti indikativan iznos od 5 milijuna eura. Predviđeno je raspisivanje natječaja i za dodjelu sredstava za financiranje projekta razvoja i izgradnje poslovne i turističke infrastrukture, u okviru kojeg će na raspolaganju biti indikativan iznos od 8 milijuna eura.


Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je godišnji plan dodjele bespovratnih sredstava unutar programa IPA IIIC komponente – REGIONALNA KONKURENTNOST za 2012. godinu.

Godišnjim planom predviđena je objava dvije sheme za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije:

Izgradnja poslovne infrastrukture

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postojeće infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture i pratećih usluga. To će u konačnici rezultirati razvojem i jačanjem sektora malog i srednjeg poduzetništva te stvaranjem novih radnih mjesta, posebice u slabije razvijenim područjima.


Natječaj je namijenjen financiranju projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, lokalnih i regionalnih organizacija i trgovačkih društava u javnom vlasništvu te lokalnih i regionalnih turističkih zajednica.


U okviru navedenog natječaja na raspolaganju će biti indikativan iznos 8 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se između 325.000 i 1 milijun eura.

Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva


Cilj ove sheme je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo, te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima.


Uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovite tehnologije u proizvodne procese ojačat će se konkurentnost malih i srednjih poduzeća, kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše će se razviti novi, konkurentniji proizvodi.


Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, u okviru kojeg će na raspolaganju biti indikativan iznos od 5 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se od 50.000 do 200.000 eura.

Objava navedenih natječaja predviđena je za drugu polovicu 2012. godine.