3. TRAVNJA 2012. 12:52h

Mario Kovač i Denis Kirinčić dobitnici nagrade "Zvjezdana Ladika“

Foto

Scena
0

Tekst

Redatelj Mario Kovač i njegova asistentica, dramska pedagoginja Denis Kirinčić dobitnici su nagrade "Zvjezdana Ladika“ za najkvalitetniji dramsko-pedagoški rad na predstavi "Od kolijevke pa do groba..." na14. susretu profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ održanog  u Bjelovaru od 27. do 30. ožujka. Predstava je nastala u koprodukciji Kazališne radionice Malik i HNK pl. Zajca iz Rijeke. U obrazloženju nagrade stoji: "Jasno se vidi vrijedan dramsko-pedagoški rad redatelja Marija Kovača, no ne može se zanemariti činjenica da je rad  voditeljice Denis Kirinčić stvorio temelj za nastajanje ovog iznimnog djela koje upozorava na  goruće probleme u školskom sustavu."

Predstava je nastajala tri godine i temeljit dramsko-pedagoški i istraživački rad Denis Kirinčić, kao i njena asistentura na predstavi, ne mogu se odijeliti od režije Maria Kovača za  kojega pak polaznici kažu da je donio pozitivnu atmosferu, da niti jednu njihovu ideju nije odbio već da su sve isprobali na sceni, da im je omogućio ravnopravnu suradnju i podržao  njihov već razvijen "ekipni“ rad. Sve to ne čudi, ako znamo da je i Mario Kovač bio polaznik  dramske skupine (dramske pedagoginje bile su mu Jadranka Korda Krušlin, Elizabeta Kumer,  a jednu godinu čak i Zvjezdana Ladika) da je u svojoj srednjoškolskoj i studentskoj dobi svojim buntovnim predstavama i performansima znao i te kako probuditi i osvjestiti javnost.  Ovaj dvojac u suradnji s dramaturgom Matkom Botićem i polaznicima usudio se reći da  je "car gol“ – i to već poprilično dugo! A tu hrabrost i osvještenost treba nagraditi."