POVODOM 90. ROĐENDANA

18. OžUJKA 2008. 17:20h

'Plava violina' Nikole Reisera

Foto

Scena
0

Tekst

Na izložbi 'Portreti i aktovi' Nikole Reisera bit će predstavljen pregled 70. godina rada poznatog umjetnika.

Povodom 70. obljetnice djelovanja i 90. rođendana poznatog slikara Nikole Reisera otvara se izložba njegovih djela u Kabinetu grafike na kojoj će se javnosti predstaviti do sada nepoznato njegovo djelo 'Plava violina'.

Teme Reiserova slikarstva su portretni crteži i žensko tijelo. Motivi aktova zatvorena su cjelina, ne samo kao tema, nego i kao slikarski iskaz.

Život i djelo

Nikola Reiser rodio se 1918. u Mirnovcu kraj Samobora. Školovao se u Zagrebu, gdje nakon mature upisuje slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. 1943. godine odlazi u partizane. Tijekom ratnih godina stalno crta pa se ti crteži mogu shvatiti i kao svojevrsni ratni dnevnik. 

Nakon rata vraća se 1945. g. u Zagreb, gdje živi i radi još i danas. Od 1969. godine do umirovljenja 1985. predaje na Akademiji likovnih umjetnosti, smjer Slikarstvo. Od 1988. g. vodi s Ljubom Ivančićem Majstorsku radionicu. Redoviti je član HAZU-a.