6. SRPNJA 2012. 18:14h

Predstavljanje zbornika intrpretacije hrvatske proze

Foto

Scena
1

Tekst

Zbornik interpretacija hrvatske proze, nastao kao dio višegodišnjeg projekta Zagrebačke slavističke škole, "Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze" objavili su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola i Hrvatski seminar za strane slaviste.

Priređivačica zbornika Anera Ryzner podsjeća u predgovoru kako su zborniku prethodili zbornik čitanja hrvatske poezije "Muzama iza leđa" i zbornik drame "Priučen na tumačenja".

Ryzner napominje kako je zbornik "Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze" nastao i kao odgovor na sve češće pritužbe o nedovoljnu kritičkom praćenju i sustavnijem tumačenju hrvatske književnosti te poradi želje da se u interpretativnoj praksi iskušaju i ovjere teorijski modeli koji u domaćoj znanosti o književnosti pobuđuju znatniji interes.

Ističe kako su u zborniku zastupljeni radovi autora srednje i mlađe generacije te dodaje da su književnopovijesno gledano interpretacije obuhvatile razdoblje od gotovo pet stotina godina.

U zborniku "Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze" (259 str.) objavljeni su radovi Tatjane Jukić, Nikole Košćaka, Andreje Milanko, Lane Molvarec, Marije Ott Franolić, Borisa Postnikova, Marine Protrka-Štimec, Anere Ryznar, Milovana Tatarina i Tvrtka Vukovića. na kraju zbornika objavljen popis uporabljene literature, bilješke o autorima i kazalo imena. (Hina)