1. SVIBNJA 2012. 12:38h

Snježana Banović predstavlja knjigu "Država i njeno kazalište"

Foto

Scena
0

Tekst

Kazališna redateljica i profesorica Snježana Banović predstavlja knjigu "Država i njeno kazalište" na u velikoj dvorani Akademije dramskih umjetnosti u srijedu 2. svibnja. Knjiga Snježane Banović zasniva se na opsežnim proučavanjima povijesne građe poduzetim u sklopu izrade doktorskog rada o Hrvatskom državnom kazalištu u razdoblju 1941.-1945. Autorica je istražila fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva i Državnoga arhiva u Zagrebu te arhiva Zavoda za teatrologiju HAZU i NSK te tiskovine iz ratnog razdoblja. Obradila je brojne ostavštine glumaca, redatelja i ostaloga kazališnog osoblja, a proučila je i komentirala postojeću teatrološku literaturu, memoaristiku, publicistiku i političku historiografiju koja dotiče to razdoblje. Istražuje niz dosad nepoznatih događaja u četverogodišnjem razdoblju djelovanja središnjega kazališta NDH, koje je unutar strogog ustaškoga koncepta trebalo biti nositeljem novoga duhovnog i materijalnog preporoda hrvatske kulture. Prikazuje i sudbine istaknutih pojedinaca unutar toga kazališnog korpusa, čije je doprinose potpuno zasjenilo kasnije ideološko uvrštavanje cjelokupne ustaške kulturne produkcije u područje nedostojno znanstvenoga proučavanja. Stoga se ova knjiga čita ne samo kao vrijedan znanstveni prilog istraživanju jednog slabo istraženog područja naše kulturne i političke povijesti, već i kao impresivna rekonstrukcija cjelokupnoga društvenoga života u razdoblju NDH.