12. KOLOVOZA 2010. 21:02h

Meksiko dozvolio sklapanje homoseksualnih brakova

Homoseksualci

Foto

Svijet
0

Tekst

Nakon Arentine i Meksiko je ozakonio homoseksualne brakove i time postao treća država u Americi koja u potpunosti poštuje priznaje instuciju homoseksualnog braka (pored Meksika i Argentine, homoseksualne brakove dopušta i priznaje još samo Kanada).

Dosad je sklapanje brakova među osobama istog spola bilo moguće samo u glavnom gradu Ciudad de Mexicu. U Meksiku je od dozvole sklapanja homoseksualnih brakova zabilježeno oko 300 istospolnih parova koji su se odlučili ozakoniti svoju vezu.