26. LISTOPADA 2012. 08:57h

Popis rođenih u Zagrebu

Opća bolnica Sveti Duh, Središnji hitni prijem

Foto

Zagreb
1

Tekst

KB Sveti Duh: Djevojčice su rodile Ivana Durlen, petzra Sokol, Tamara Tomašković, a dječaka katarina Kralj, Sandra Issa Majdak, Nikolina Špoljar, Rea Prihoda, Jasminka bakoš Kocijan, maja Tadić, Maja Kardum Halilović i Kristina Đerek Begić.

KB MERKUR: djevojčicu je rodila Danijela Kuzmek, a dječaka Sunčica Mesić, Sanja Sevalec, Snježana Trčić i Ivančica Anušić.

KB Sestre milosrdnice: djevojčicu su rodile Danijela Rak, Davorka Mađar, Anita Jurlinac, Dubravka Hrgetić, Maja Posavec-Medverec, Danijela Baričević, a dječaka Maja Lukašinović, Mirjana Kozjak, Branimira Katić, Katarina Orešković, Martina Prpić, Ramona Batoš.