AUTOR B.K.
Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje

9. SRPNJA 2012. 16:20h

Rasprava:Cilj novog Zakona o poštanskim uslugama je liberalizacija tržišta

Foto

Zagreb
0

Tekst

Održana je javna tribina u HGK s temom "Liberalizacija poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj - šansa ili prijetnja" na kojoj su predstavljene karakteristike i temeljne odrednice Nacrta prijedloga Zakona o poštanskim uslugama.

„Cilj novog Zakona o poštanskim uslugama je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga koja će se provesti od 1. siječnja 2013. godine“, istaknuo je načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Krešimir Antonović.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o poštanskim uslugama je počela 20. lipnja, a danas je posljednji dan te javne rasprave. Postupna je liberalizacija tržišta počela još 2003. godine, potvrđena je vladinom Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga iz 2008. godine, a s ciljem postizanja potpune liberalizacije tržišta. Novim se zakonom u potpunosti implementira i treća poštanska Direktiva EU, kazao je Antonović istaknuvši kako je najvažnije postignuće ukidanje isključivog prava odnosno monopola na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga. No kako Hrvatska pošta jedina ima uvjete za pružanje tih usluga na cijelom području RH, predviđeno je da te usluge pruža sljedećih 15 godina uz preispitivanje svakih pet godina.

Osim univerzalnih usluga, predviđene su i ostale poštanske usluge – zamjenske poštanske usluge te poštanske usluge koje se obavljaju na temelju prijave HAKOM-u. Novost je u zakonu osiguravanje mehanizma funkcioniranja putem kompenzacijskog fonda, u koji bi doprinose uplaćivali davatelji zamjenskih poštanskih usluga, i to pet posto prihoda ostvarenog od obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. U slučaju da to nije dovoljno, zakon predviđa i sredstva iz državnog proračuna. Također je na nov način uređen i inspekcijski nadzor za obavljanje poštanskih usluga te prijenos ovlasti nadzora sa središnjeg tijela državne uprave u nadležnost regulatornog tijela HAKOM-a, kazao je Antonović te zatražio da se svi prijedlozi i komentari dostave i pismenim putem jer će se provesti analiza nakon javne rasprave. Želja je i interes države da se omogući svim sudionicima ravnopravan i jednak tretman na tržištu, a od 1. siječnja sljedeće godine pružat će se jednake šanse pod jednakim okolnostima, rečeno je.