18. KOLOVOZA 2012. 11:23h

Rođeni - petak 17.kolovoza 2012.

Foto

Zagreb
0

Tekst

U KB Sestara Milosrdnica djevojčicu je rodila Ana Kamanjašević, a dječaka Romina Benčić, Katarina Bijažić, Tina Petar,Vedrana Gladić Nenadić i Ana Lukačević. Dvije djevojčice rodila je Ivana Rončević.

U KB Merkur djevojčicu je rodila Ivana Tepeš, a dječaka Iva Penava i Nikolina Vogrinc.

U KB Sveti Duh djevojčicu su rodile Marina Šoić i Ružica Sesar, a dječaka Suzana Emanović, Marina Pezo i Ana Makar.