17. SRPNJA 2012. 10:47h

Rođeni - ponedjeljak, 16. srpnja 2012.

Foto

Zagreb
0

Tekst

U KB Sestre Milosrdnice djevojčicu su rodile Đurđica Samac, Marina Miliković i Petra Mihalić, a dječaka Nikolina Lukačić, Aelita Jurak, Željka Milek, Jasmina Sušac i Danijela Zorić.

U KB Sveti Duh djevojčicu su rodile Kristina Širanović i Ivana Ljecel, a dječaka Magdalena Krnjak, Paulina Subotić, Ivana  Laktašić, Maja Hladik, Željka Buljan i Andrijana Holy.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Mihaela Labaš Bručić i Verdijana Bilješko, a dječaka Azra Bisolini. Djevojčicu i dječaka rodila je Damirka Kadoić.