PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

22. TRAVNJA 2008. 21:38h

Zahtjevi za upis u vrtić od 2. do 16. svibnja

- Sad sam u panici. Jutros je suprug dovezao dijete. Ništa mu nisu rekli, javio bi mi da jesu. Meni su sad tete u vrtiću rekle o čemu se radi - rekla nam je vidno uplašena Anita Kapetanović po izlasku iz dječjeg vrtića Malešnica, užurbano se uputivši pedijatru po recept za lijek kojeg njezino dijete treba popiti, a kojeg će podići u ljekarni.

Foto

Zagreb
2

Tekst

Obavijest o upisu djece bit će istaknuta na svih 59 gradskih dječjih vrtića te na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2008./2009. od 2. do 16. svibnja, rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića do 21. svibnja, a roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću vrtića do 6. lipnja.

 

U današnjem priopćenju Gradskog ureda za obrazovanje i šport koje je potpisao pročelnik Pavle Kalinić navodi se da će obavijest o upisu biti istaknuta na svih 59 gradskih dječjih vrtića te na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Vrtički programi

Riječ je o sljedećim programima predškolskog odgoja i naobrazbe - redovitom programu (10-satnom, poludnevnom i smjenskom) u petodnevnom radnom tjednu (ponedjeljak-petak) za djecu

Gordana Malašić-.--.-
Photo Gordana Malašić  
koja do 31. kolovoza ove godine navrše godinu dana i za djecu u dobi do polaska u osnovnu školu, kao i o 10-satnom redovitom programu u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljak do petka za djecu koja do 31. kolovoza navrše od šest do 11 mjeseci i to samo u dječjim vrtićima Medveščak, Duga i Sopot za djecu zaposlenih roditelja koji ne koriste rodiljni dopust do godine dana života djeteta.

Zahtjevi će se primati i za program predškole od 250 sati godišnje u svim dječjim vrtićima za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu te za posebni program za djecu s teškoćama u razvoju (10-satni, poludnevni i kraći), kao i za posebne programe za nacionalne manjine, ostale posebne programe (Montessori i Waldorfski) te za kraće programe izvan redovitoga programa.

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za upis roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću prema mjestu stanovanja i sljedeće dokumente - popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici www.zagreb.hr, izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta, potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja te potvrdu o radnom statusu roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

Ako dječji vrtić neće moći zadovoljiti sve zahtjeve roditelja, prednost za upis u redovite programe imat će, primjerice, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s oba zaposlena roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,

Djecu primljenu u vrtić upisivat će se početkom pedagoške godine - 1. rujna 2008. , a djecu s liste čekanja tijekom pedagoške godine ako će biti slobodnih mjesta.