Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje Pogledaj dalje

5. RUJNA 2013. 15:26h

Počela ovogodišnja arheološka istraživanja na Vučedolu

Foto

Život
0

Tekst

Na arheološkom lokalitetu Vučedol nedaleko Vukovara, na kojem se istražuje kultura naroda koji su to područje naseljavali u razdoblju između 3500. i 2500. godine prije Krista, početkom tjedna počela su ovogodišnja arheološka istraživanja, a arheolozi su već pronašli niz zanimljivih nalaza.

Po riječima voditelja arheoloških istraživanja, arheologa Alekasandra Durmana s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji Vučedol istražuje još od 1981. godine, u sondi koja je iskapana prošle, a istraživat će se i ove godine, na oko metar dubine pronađene su podnice kuća prapovijesnih Vukovaraca.

"Na podnicama smo pronašli utege za tkalački stan te takozvani 'sedlaski žrtvenik' od gline promjera tridesetak centimetara", kazao je za Hinu Durman. Dodao je da će tijekom ovogodišnjih istraživanja na Vučedolu, koji će potrajati do kraja rujna, arheolozi kopati na lokalitetu Kukuruzište Streim, jednom od ukupno tri poznata lokaliteta na Vučedolu.

Durman podsjeća da je vučedolska kultura bila suvremenica starom egipatskom carstvu, ranodinastičkom dobu u Sumeru i početnom razdoblju Troje te da su dosadašnja arheološka istraživanja, koja je na tom lokalitetu još 1897. godine počeo vinkovački arheolog Josip Brunšmid, direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu i prvi profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dokazala da je Vučedol oko 2500. pr. Kr. bio jedan od centara svijeta s najvišom razinom civilizacije.

Kako je rekao, arheolozi s nestrpljenjm očekuju otvorenje Arheološkog muzeja na Vučedolu, čija je gradnja završena, te slijedi opremanje jer će biti u prilici da sadašnja jednomjesečna arheološka istraživanja produlje na pet mjeseci.

Arheološki lokalitet Vučedol smješten je uz obalu Dunava (5 kilometara nizvodno od Vukovara) i jedan je od najznačajnijih lokaliteta eneolitika. Zbog svog izvanrednog geostrateškog položaja Vučedol je bio mjesto stalnog naseljavanja. U najdubljim slojevima ostali su očuvani tragovi starčevačke koju će kasnije zamijeniti badenska, kostolačka te vučedolska kultura.

Vučedol doseže vrhunac intenziteta naseljavanja u razdoblju vučedolske kulture koja je u cijelom svom trajanju datirana u vrijeme od 3000. do 2400. godine prije Krista.

(Hina)