LOŠA PREHRANA

20. LISTOPADA 2008. 12:08h

Za bolju plodnost povećajte unos folne kiseline

Tekst

Planiraju li dijete sa svojom partnericom, pripadnici jačeg spola trebali bi prestati s pušenjem, te smanjiti unos kave i alkohola.

Muškarci koji žele postati očevi trebali bi u svoju prehranu uvrstiti dovoljno folne kiseline, ali i ostalih vitamina, tvrdi australska stručnjakinja za plodnost, Anne Clark, piše Webindia.

-.-clipart-.-
Photo clipart  
Isto tako, planiraju li dijete sa svojom partnericom, pripadnici jačeg spola trebali bi prestati s pušenjem, te smanjiti unos kave i alkohola.

Anne Clark do ovih je zaključaka došla nakon što se studija provedena na više od 800 muškaraca pokazala da je uzrok slabe plodnosti najčešće loša prehrana i manjak važnih nutrijenata u organizmu od kojih su za plodnost najvažniji folati i vitamin D.

Isto tako, velik broj muškaraca obuhvaćenih istraživanjem imao je velik broj oštećenih spermija na koji najviše utječe stil života, a posebno pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola.

Ono na što posebno upozorava Anne Clark jest da muškarci shvate svoju ulogu i odgovornost kad je u pitanju trud oko začeća kao i to da žele li postati očevi moraju promijeniti svoj dotadašnji način života.