Lokacije radara 27.01.2017.

27.1.2017.  petak Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, Hrvatske bratske zajednice, Slavonska av., C A-1, A-2, A-3, A-4