Raspored ispraćaja i sprovoda 10.02.2017.

Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

IVICA PAVELIĆ                            (57)   07.02.17   11:20
DAVOR PERKIĆ                             (39)   05.02.17   12:10
STOJAN PETROVIĆ                          (76)   03.02.17   12:50
MILENA RUKAVINA                          (60)   05.02.17   13:35
IVAN CAPEK                               (29)   04.02.17   14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ZLATKO ŠIKANJIĆ                          (59)   05.02.17   10:15
JEVTO JOVIĆ                              (81)   05.02.17   10:55
JOSIPA PLAZIBAT                          (82)   05.02.17   11:35
MIRKO KNAPP                              (85)   05.02.17   12:15
NADA PATAFTA                             (80)   06.02.17   12:55
MARIJA VELJA                             (93)   03.02.17   13:40
ANTONIJA VRBANČIĆ                        (85)   04.02.17   14:20
EMILIJA ŠTIMAC                           (73)   07.02.17   15:00

MIROGOJ, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

NIKOLA ČULJAK                            (67)   06.02.17   10:00
BRANKA JAREC                             (92)   06.02.17   10:50
MARIJAN CELJAK                           (69)   06.02.17   11:40
JOSIPA ZDRAHAL                           (74)   04.02.17   12:30
OGNJEN FILIPANČIĆ                        (46)   24.01.17   13:20
ANKICA ŠIMUNIĆ                           (85)   04.02.17   14:10
BOŽO BANOVIĆ                             (81)   05.02.17   15:00

MIROŠEVAC, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA MILOŠ                             (86)   07.02.17   11:40
VERA MODRIĆ                              (76)   07.02.17   12:30
MARIO DOVEČER                            (52)   07.02.17   13:20
JOSIP VERŠIĆ                             (74)   06.02.17   14:10
MATE PIRIĆ                               (86)   07.02.17   15:00
TOMISLAV OSTOJIĆ                         (78)   08.02.17   15:30

MARK.POLJE, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MILE PLEŠA                               (89)   08.02.17   10:00
STIPO MATIĆ                              (79)   07.02.17   10:50
NIKOLA VALENTIĆ                          (79)   07.02.17   11:40
VIKTOR VAJDA                             (58)   06.02.17   12:30
MARTA PALIJAN                            (64)   06.02.17   13:20
DINKO SKOKO                              (65)   04.02.17   14:10
MARIJAN BLAŽIĆ                           (74)   07.02.17   15:00

STENJEVEC, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANĐA VRBAT                               (78)   07.02.17   15:00

SV.KLARA, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MANDA ŠIKIĆ                              (93)   07.02.17   13:00

LUČKO, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

DAVOR RELOTA                             (31)   08.02.17   11:00
STJEPAN BOŽIĆ                            (84)   06.02.17   15:00

CERJE, 10.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ŽELJKO ODELJAN                           (60)   06.02.17   15:00