Rođeni 03.02.2017

U KBC-u Sestara milosrdnica djevojčice su rodile Antonija Mlinarić, Matea Terihaj, Ines Krčelić i Marija Horvat, a dječake Matea Špehar, Matilda Krištević, Katarina Medanić, Mali Malja i Petra Raković.

U KB-u Merkur djevojčice su rodile Vjekoslava Hruška i Jasmina Popović, a dječaka Helena Bakić Begić.

U KB-u Sveti Duh djevojčice su rodile Ana Bagić Kozina, Matea Ivandić i Katarina Došlić Latinović, a dječake Natalija Zdravić, Maja Družanović i Ivana Vrbat.