Rođeni 15.05.2016.

U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Kata Jolić, Morana Krevatin, Tadijana Marčinković i Mia Sučec.

U KB Merkur dječaka su rodile Sara Šemrad i Danijela Šatvar.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Kristina Puž, Martina Lazar i Katarina Šilobod, a dječaka Ivana Berges, Jelena Jakić, Tanja Jurin, Korana Ferdelji, Zrinka Tuga Žarko, Kristina Đurin i Bojana Plećaš Kalebota.