Bandic v Bruslju

Na povabilo župana Bruslja, Philippe Close, župan Milan Bandic je danes sodeloval na 7. srečanje županov večjih mest Evropske unije in Evropske komisije. Glavne teme tega srečanja so evropska agenda in kohezijska politika.

V uvodnem brezplačnem govoru je župan Bruslja poudaril pomen tega 7-a. srečanja župana glavnih mest Evropske unije in Evropska komisija, ki je letos izstopa samo v temi evropske agende kohezijske politike in pomen javnih naložb.

Corina Creţu, evropski komisar v svojem govoru o kohezijski politiki poudaril, da moč mesta samo v občestvu, ki je boljše in učinkovitejše spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ki deluje kot naložbeno politiko dolgoročno v vseh regijah in je več, kot je potrebno za premagovanje gospodarske bodo socialne in ozemeljske razlike, in z boljšo komunikacijo in zadostnimi sredstvi okrepiti načelo partnerstva na lokalni ravni, ki bo zagotovo prispeval k uspešnosti te politike.

Župan Milan Bandić je v svojem govoru iz prihodnosti kohezijske politike, in poudaril, da kot evropsko mesto je Zagreb zaupanje v celovitost evropskih vrednot, kombinacija tradicije in modernosti v Evropi in potrebo po uravnoteženem razvoju. Prav kohezijska politika to dopušča.

Prepričani smo, da je njena krepitev, krepitev enotnega trga Evropske unije, krepitev rasti, in s tem povezanost in enotnost Evropske unije ali Evropske unije kot celote, je dejal župan Bandić.

Mesto Zagreb je eno od več kot sto mest in regij, ki podpirajo Kohezijsko zavezništvo s ciljem krepitve kohezijske politike.
Kot župan glavnega mesta Republike Hrvaške dejstvo, da je mesto Zagreb priznano kot enakopravnega partnerja pri uporabi evropskih sredstev v Republiki Hrvaški s preneseno funkcijo posredovalnega organa za mehanizem integrirane teritorialne naložbe.

Ta vrsta decentralizacije uporabe evropskih sredstev, ki vključujejo lokalne ravni v upravljanje in uporabo evropskih sredstev, menimo, da je pomemben korak naprej. Zato upamo, da bomo v naslednjem finančnem obdobju naloži in večje zaupanje, in da bomo lahko poleg sodelovanja pri ocenjevanju kakovosti projektov, in dejansko upravlja sredstva, namenjena za razvoj mest.

Udeleženci so pozdravili podpredsednica Evropske komisije, predsednik Jyrki Katainen, ki je poudaril pomen in vedno večji vpliv in povezave z prestolnicah Evropske komisije, ki velja za zelo pozitivno.

Ob koncu seje soglasno sprejel Deklaracijo župana glavnih mest v javnih naložb v EU, kohezijski politiki in mestih EU.

Poleg župana Zagreba Milana Bandić, na srečanju z gostiteljem, župan Bruselj Phillipe Closea sodelovali in Femke Halsema, župan Amsterdama, Yiorgos KAMINIS, župan Aten, Gerry Woop, podžupan Berlin, Cathleen Carney Boud, podžupan Dublinu, Anna SINNEMÄKI, namestnik župan Helsinkov, Zoran Janković, župan Ljubljane, Joanne McCartney, namestnik župan Londona, Colette Mart, namestnik župana Luksemburg, Manuela Carmena, župan Madrida, Constantinos Yiorkadjis, župan Nikozije, Hermano Sanches-Ruivo, podžupan Pariza, Nils Usakovs, župan Rige, Viriginia Raggi, župan Rima, Yordanka Fandakova, župan Sofije, Andrei Novikov, podžupan Talina, Michael Ludwig, župan Dunaja, in Corina Creţu, evropski komisar za regionalno politiko, Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropskega odbora regija, Jyrki Katainen, podpredsednik Evropske komisije, Daniel TERMONT, predsednik Eurocities, Stefano Bonaccini, predsednik Sveta evropskih občin in regij.

Prvo srečanje županov glavnih mest Evropske unije in Evropska komisija, je bila v februarju 2013., Na pobudo takratnega komisarja za regionalno politiko Johannes Hahhna, da se vključijo v razpravo o vlogi, ki jo lahko imajo večja mesta pri doseganju ciljev EU.

Do danes so se srečanja potekala v Bruslju, Rimu, na Dunaju, v Amsterdamu in v Rigi. (preneseno z www.zagreb.hr)