Hapni 15. Rënia e Maksimir

Në parkun Maksimir Zëvendës kryetari i Zagrebit Jelena Paviçiç Vukicevic hapi 15. Rënia Maksimir së, një ngjarje ndërkombëtare për të moshuarit, dhe është mbajtur nën patronazhin e kryetarit të komunës së Zagrebit, Bashkimi Zagreb e sportive rekreative Sportit për të gjithë dhe rrethe Këshillit Maksimir.

Thanks për këtë ngjarje pensionistët mund të jenë të arsimuar në lidhje me një mënyrë jetese të shëndetshme dhe mund të shoqërohet me programe të shumta shëndetësore, për shembull. Matja e presionit të gjakut, vizion dhe ekzaminimit të dëgjimit dhe kështu mund të përmirësojë shëndetin e tyre. Aktivitete të tilla të përbashkëta rrisin jetën e secilit prej nesh, vuri në dukje deputeti.

Në petosatnome program do të përfshijë rreth pensionistët 1 500 do të jetë në gjendje për të provoni të krijimtarisë artistike apo program argëtuese kënduarit-valle.