Megjithatë, Bandiç u tha grave

Kërkoj falje për atë pjesë të deklaratës sime që mund të keqkuptoheshin dhe që mund të mallkoheshin dhe të ofendoheshin nga saktësia. Më vjen keq që ai nuk e ka kuptuar për altruzmom tim, por për disa pasaktësi dhe stilistike figurave nuk duhet të insistojnë veçanërisht në qoftë se dikush mund të ofendojë - tha Milan Bandiç në seancën e sotme të Kuvendit të Qytetit gjatë debatit për strategjinë e qytetit për të luftuar dhunën në familje. Ai gjithashtu falënderoi agjentët e majtë të Radiut Radi Borić, i cili foli me të gjatë kësaj pike, siç tha ai dhe "fyeu faljen". Gjegjësisht, nga Bandiç është një falje publike për deklaratën e tij të fundit se ai do të jetë gruaja më e mirë, sepse të gjithë i jep kërkohet dhe para të gjitha partitë e opozitës dhe politikanët, por ai kishte refuzuar me kokëfortësi të japë me një shpjegim se si keqkuptuar.