Bandiç në Bruksel

Me ftesë të kryetarit të Brukselit, kryetari i bashkisë Milan Bandiç, Philippe Close, mori pjesë sot në 7. takimi i kryetarëve të qyteteve të mëdha të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian. Temat kryesore të këtij takimi janë Agjenda Evropiane dhe Politika e Kohezionit.

Në fjalimin e tij përshëndetës, kryebashkiaku i Brukselit vuri në dukje rëndësinë e këtij 7. takimi i kryetarëve të qyteteve të mëdha të Bashkimit Evropian dhe të Komisionit Evropian, i cili këtë vit thekson pikërisht në kontekstin e Axhendës Evropiane për Politikën e Kohezionit dhe rëndësinë e investimeve publike.

Corina Cretu, Komisioneri Evropian në fjalimin e tij për Politikën e Kohezionit theksoi se qytetet e pushtetit vetëm në bashkësi e cila është më e mirë dhe më efikase promovimin ekonomik, social dhe territorial politikën e kohezionit të cilat veprojnë si një politikë e investimeve afat-gjatë në të gjitha rajonet dhe kjo është më se e nevojshme për të kapërcyer ekonomik , ndryshimet sociale dhe territoriale, dhe përmes komunikimit më të mirë dhe burimeve të mjaftueshme do të forcojë parimet e partneritetit në nivel lokal, i cili me siguri do të kontribuojë në efektivitetin e kësaj politike.

Kryetari Milan Bandiç në fjalën e tij iu referua të ardhmen e politikës së kohezionit dhe theksoi se Zagrebi si një qytet evropian ka besim në integritetin e vlerave evropiane, një kombinim i traditës dhe modernitetit në Evropë dhe nevojën për zhvillimin e saj të balancuar. Pikërisht politika e kohezionit e lejon atë.

Ne besojmë fuqimisht se forcimi i saj, forcimin e tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, forcimin e rritjes, dhe kështu kohezionin dhe unitetin e Bashkimit Evropian ose të Bashkimit Evropian si një e tërë, tha kryetari Bandiç.

Qyteti i Zagrebit është një nga më shumë se njëqind qytete dhe rajone që mbështesin Aleancën e Kohezionit me qëllim të forcimit të politikës së kohezionit.
Si kryetar i bashkisë së kryeqytetit të kënaqësinë e madhe kroate në faktin se Qyteti i Zagrebit ka qenë i njohur si një partner i barabartë në shfrytëzimin e fondeve evropiane në Republikën e Kroacisë, përmes funksioneve të caktuara të deleguara trupit ndërmjetës për mekanizmin Integruar investimeve territoriale.

Ky lloj i decentralizimit të përdorimit të fondeve evropiane, përfshirë nivelin lokal në menaxhimin dhe përdorimin e fondeve evropiane, ne besojmë se një hap i rëndësishëm përpara. Prandaj, ne shpresojmë se ne do të në periudhën e ardhshme financiare të urdhërohet dhe besimi më i madh, dhe se ne do të jetë në gjendje për të përveç pjesëmarrjes në vlerësimin cilësor të projekteve, dhe në fakt të menaxhuar fondet e destinuara për zhvillimin e qyteteve.

Të pranishmit u përshëndetën nga Zëvendëspresidentin e Komisionit Evropian Jyrki Katainen, i cili theksoi rëndësinë dhe ndikimin në rritje dhe lidhjet me kryeqytetet e Komisionit Evropian, e cila konsiderohet shumë pozitive.

Në fund të takimit u miratua Deklarata e Kryetarit të Kryetarëve të Qyteteve të Bashkimit Evropian për Investimet Publike, Politikën e Kohezionit dhe Programin e Qyteteve të BE-së.

Përveç kryetarit të Zagrebit, Milan Bandiç, në takimin me të presë, kryetari i komunës së Brukselit Phillipe Closea pjesë dhe Femke Halsema, Kryetari i Bashkisë së Amsterdamit, Jorgos Kaminis, Kryetari i Bashkisë së Athinës, Gerry woop, nënkryetarit të Berlinit, Cathleen Carney Boud, Zëvendës Kryetari i Bashkisë së Dublinit, Anna SINNEMÄKI, Zëvendës kryetari i Helsinkit, Zoran Jankoviç, kryetari i bashkisë së Lubjanës, Joanne McCartney, zëvendës kryebashkiaku i Londrës, Colette Mart, Zëvendës kryetari i Luksemburgut, Manuela Carmena, kryetari i Madridit, Constantinos Yiorkadjis, kryetari i Nikozisë, Hermano Sanches-Ruivo, zëvendës kryetari i Parisit, Nils Usakovs, kryetari i komunës së Riga, Viriginia Raggi, kryetari i bashkisë së Romës, Jordanka Fandëkova, kryetar i bashkisë së Sofjes, Andrei Novikov, nënkryetarit të Talin, Michael Ludwig, kryebashkiaku i Vjenës, dhe Corina Cretu, Komisioneri Evropian për politikën rajonale, Karl-Heinz Lambertz, President i Komisionit Evropian një rajon, Jyrki Katainen, Vice-President i Komisionit Evropian, Daniel TERMONT, president i Eurocities, Stefano Bonaccini, president i Këshillit të komunave dhe rajoneve evropiane.

Takimi i parë i kryetarëve të qyteteve të mëdha të Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian u mbajt në shkurt 2013., Me iniciativë të atëhershëm Komisionerit për Politikat Rajonale Johannes Hahhna, për t'u angazhuar në një debat në lidhje me rolin që qytetet e mëdha mund të luajë në arritjen e objektivave të BE-së.

Deri më sot, takimet janë mbajtur në Bruksel, Romë, Vjenë, Amsterdam dhe Riga. (të shkarkuara nga www.zagreb.hr)