Steve Kustra - Kroate Australian dhe patriot i cili është ditë 36 eci me qëllimin fisnik kroat

Steve Kustro ka lindur në Australi. Ai kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në Sidnei, por nuk harroi se ku erdhën prindërit e tij. Kroatët australianë, thonë ata, janë shumë mirë duke ndjekur situatën në Kroaci dhe janë të vetëdijshëm se ato nuk janë të mira - qoftë politikisht, ekonomikisht apo demografikisht.

Ai donte për të ndihmuar në një farë mënyre, kështu që ai vendosi të ecin kroate, nga Dubrovniku në Vukovar, që kështu të mbledhur fonde për të ndihmuar fëmijët pa kujdes prindëror në Zagreb, por gjithashtu vuri në dukje faktin se curls e diasporës të ndihmojë Kroacinë, dhe se kjo nuk do të ndryshojë as në të ardhmen.

Ai eci në Steve 36 ditë, ai kaloi më shumë se një mijë milje dhe mblodhi më shumë se 100 mijë. Jo shumë, thotë ajo, por çdo kuna do të vijë mirë.

Ai shton se kjo nuk është ndërmarrja e tij e parë dhe e fundit, por e para në seri.

Steve Kustro me shokë